Werkgevers zijn in deze moeilijke tijden voorzichtig met het aannemen van nieuwe werknemers. Vooral kwaliteit staat daarbij hoog in het vaandel. Daarom wordt het steeds belangrijker om informatie in te winnen over potentiële werknemers voor ze aan te nemen. Maar hoe ver mogen ze daarmee gaan?

Het informatietijdperk biedt meer mogenlijkheden dan ooit tevoren om informatie te vergaren. Vele honderden nieuwe bedrijven zijn door deze nieuwe mogelijkheden als paddenstoelen uit de grond gekomen. Van services die cv’s controleren op leugens, software die cv’s beoordelen voor ze in mensenhanden terecht komen, tot bedrijven die mensen screenen op basis van hun online activiteit. Hier vind je een compleet rapport van iemand die de test niet doorstaan heeft. Nu ontstaat er een nieuwe trend in America. Werkgevers vragen bij een solicitatie gesprek naar je Facebook wachtwoord. Ze willen achterhalen of je achter de privacy filters van je favoriete sociale netwerk misschien wel negatieve dingen hebt gezegd over vorige werkgevers. Door de huidige economie kan het zijn dat bedrijven eerder mensen aannemen die hun Facebook wachtwoord willen opgeven. Mensen die dat weigeren hebben dan minder kans op een baan.

 

Wetgeving
Overheden reageren over het algemeen traag op nieuwe ontwikkelingen op het web. In het snel veranderende online landschap is het ook niet altijd mogelijk om meteen in te springen op de nieuwste ontwikkelingen. Nu deze ontwikkeling echter (in ieder geval in Amerika) van veel publiciteit geniet, is de reactie van politici snel. Verschillende Amerikaanse senatoren onderzoeken of deze trend wel legaal is. Niet alleen om de burgers goed te vertegenwoordigen, maar ook omdat deze solicitatie methode wordt toegepast door de overheid. Voor posten als cipier en politieagent wordt er verzocht de inloggegevens te overhandigen. Zo kan er een background check worden gedaan, waarbij niet alleen maar wordt gekeken naar de uitspraken die iemand openbaar op internet zet, maar ook de uitspraken die gedaan worden naar hun vrienden.
In Duitsland is de wetgeving al enigszins verder gevorderd. Daar is een voorstel dat inhoud dat werkgevers bij hun afweging om iemand wel of niet aan te nemen, niet mogen kijken naar de Facebook pagina van die persoon. Wel mag informatie ingewonnen worden via de zoekmachine van Google. Dit omdat er onderscheid wordt gemaakt tussen private informatie en publieke informatie.

 

Reactie van het publiek
Het Canadese CBC news heeft aan zijn lezers om een reactie gevraagd. Uit die poll bleek dat 1,5 procent van de ondervraagden er niets op tegen had om zijn Facebook wachtwoord aan zijn werkgever te geven. 85 procent was er wel op tegen. Facebook zelf hoort ook bij de critici. Het zegt dat bedrijven die een wachtwoord aan hun werknemers vragen, de kans hebben om een rechtszaak aan hun broek te krijgen. Werkgevers hebben echter iets nieuws bedacht voor diegene die hun wachtwoord niet zomaar willen opgeven. Ze bieden die mensen ook de kans om een human resources werknemer te bevrienden, die dan natuurlijk ook alles kan zien wat de werknemer op Facebook zet.

Werkgevers gaan ver om informatie in te winnen over hun werknemers. Misschien zelfs wel te ver. Wat vind jij hiervan? Zou jij je Facebook wachtwoord ooit aan een werkgever geven? Of aan iemand anders?